Atropa care AB

 

Vuxna


Rätt personlig assistans ger ett bättre liv.
Varje kund hos Atropa Care har en kundansvarig, som har lång erfarenhet och kunskap inom yrket. Kundansvarig finns för att underlätta din vardag och är ett stöd som du kan vända dig till om och när du behöver hjälp.
Våra assistenter har erfarenhet och kunskap för att du ska få den bästa servicen och omvårdnaden.
Om du önskar utforma din egen assistans erbjuder vi stöd, ekonomisk hjälp och arbetsgivaransvar.
Du kan också välja att behålla dina personliga assistenter.
Vi gör tillsammans genomförandeplanen med dig och de du önskar ska närvara. Genomförandeplanen ska visa hur du vill att din vård och omsorg ska utföras. Vi finns tillhands dygnet runt och du kan ringa till oss om såväl stora som små problem. Det innebär att du, dina personliga assistenter eller anhöriga kan kontakta oss dygnet runt årets alla dagar.
När du kontaktar oss så bokar vi gärna in en tid för ett möte då vi träffas i lugn och ro,
när det passar dig. Mötet är helt förutsättningslöst och du förbinder dig inte till något. Som din assistansanordnare har vi ansvar för all administration och tar hela arbetsgivaransvaret med lönehantering, skatter, tecknar försäkringar, arbetsmiljöfrågor och utbildning till assistenterna mm.

Vi kan också tillhandahålla juridisk hjälp om du inte är nöjd med ditt beslut om insats.
Atropa Care AB hjälper dig att tolka LSS och lagen om assistansersättning i socialförsäkringsbalken. Vi har god kompetens om de lagar som styr vem som har rätt till assistentersättning lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt lagen om assistansersättning(Socialförsäkringsbalken 2010:110).

 

Mål


Vårt mål är en personligt anpassad omsorg och service som vi genomför med omtanke, vänlighet, erfarenhet och kunskap.
Så här når du oss!
Det är lätt att få kontakt med oss. Du kan skriva, ringa eller e-posta till oss. Vi kan komma överens om en tid . Du kan komma och besöka oss själv eller i sällskap med någon som du väljer. Vi kan också komma till dig och informera om våra kunders ställning i verksamheten, kvalitetsfrågor och om ekonomiska frågor.

Atropa Care AB är verksam över hela Sverige. Vi har kontor i Södertälje och Stockholm.

 

“Tydlig struktur är definitivt ett framgångskoncept”!