Atropa care AB

Våra tjänster


Vårt motto är personligt anpassad service. Vi finns tillhands dygnet runt och du kan ringa till oss om såväl stora som små problem. Det innebär att du, dina personliga assistenter eller anhöriga kan kontakta oss dygnet runt årets alla dagar.

När du kontaktar oss så bokar vi gärna in en tid för ett möte då vi träffas i lugn och ro, när det passar dig. Mötet är helt förutsättningslöst och du förbinder dig inte till något.

¨ Fullt ansvar

¨ Löneadministration

¨ Rådgivning

¨ Rekrytering

¨ Arbetsmiljöfrågor

¨ Utbildningsfrågor

¨ Personaltrivsel

¨ Personalmöten

¨ Shemaläggning

¨ Utvecklingssamtal

¨ Vikarieinringning

Kvalitet


Vi eftersträvar alltid att ha hög kvalitet i vår verksamhet, vilket bl.a. betyder att vi bara åtar oss ärenden där vi är övertygade om att vi kan ut föra uppdraget på ett professionellt sätt. Vår kvalitetssamordnare ser till att vi alla i företaget bidrar till utveckling och att vi höjer kompetensen så att Atropa Care AB blir ett ledande företag inom vårt verksamhetsområde.
En gång per år genomför vi en tjänstekvalitetsundersökning för att få kännedom om vad kunder och personal har för uppfattning om företaget.

 

Mål


Vårt mål är en personligt anpassad omsorg och service som vi genomför med omtanke,
vänlighet, erfarenhet och kunskap. Så här når du oss!
Det är lätt att få kontakt med oss. Du kan skriva, ringa eller e-posta till oss.
Vi kan komma överens om en tid . Du kan komma och besöka oss själv eller i sällskap med någon som du väljer. Vi kan också komma till dig och informera om våra kunders ställning i verksamheten, kvalitetsfrågor och om ekonomiska frågor.

Atropa Care AB är verksam över hela Sverige. Vi har kontor i Södertälje och Stockholm.

Våra tjänster utgår från era specifika behov.