Atropa care AB

 

Atropa Care AB

Erbjuder ett brett och flexibelt utbud inom vård, omsorg och service.


Atropa Care AB är ett privat vårdföretag för vuxna och barn som är berättigade till personlig assistans enligt LSS.

 

 

 

Vår verksamhet präglas av:

Ger dig en garanterad säkerhet om vår kvalitet.


☑ Kompetens

☑ Ständig utveckling

☑ Vi bedriver

Det innebär att vi i vår verksamhet


är baserad på respekt för den enskilde kundens självbestämmande och integritet. Atropa Care vill skapa möjlighet för kunden att få ett bra liv genom vårt ansvar, kompetens, delaktighet och engagemang. Samtliga medarbetare ska se till att fullfölja och förverkliga den enskilde kundens val som denne fattar inom ramen för sin egen integritet och självbestämmande. Vi kommer att ge stöd till den enskilde kunden när det gäller dennes levnadsvillkor i förhållande till personer som inte har något funktionshinder, att stärka kundens delaktighet i samhället och dess gemenskap. Atropa Care kommer att genom delaktighet och kontinuitet verka för att kunden tar del av det allmänna fritids- kulturutbudet som finns tillgängligt i samhället.

Miljöarbetet


En verksamhet som genomsyras av det mångkulturella samhällen vi lever i och de lagar och förordningar som gäller i Sverige. Vår ledning och våra medarbetare har lång erfarenhet inom vård och omsorg. Vi är godkända utförare hos IVO, inspektionen för vård och omsorg.

Vi har jour 24 timmar om dygnet 365 dagar om året.